Sare elektrikoa eta inguru giroa Nafarroan.

Gure lana maketazioa, grafikoak eta ilustrazioak sortzea izan zen.